top of page

01

BRANDING

02

STORYTELLING

03

DESIGN

Laba skola

Skola piedāvā:

 

izglītību atbilstošu pamatizglītības standartiem;

• valsts apmaksātu rehabilitāciju un ārstniecību - ūdens un dūņu dziedniecību, masāžas, fizioterapiju, ārstniecisko vingrošanu, nodarbības baseinā sākumskolas skolēniem, zobu higiēnu un zobārstniecību;

• daudzpusīgus interešu izglītības pulciņus, ārpusklases pasākumus, ekskursijas (skolai ir autobuss ar pacēlāju);

• valsts apmaksātu uzturēšanos internātā mācību gada laikā (gultasveļu nodrošina skola);

• valsts apmaksātu ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas), mācību grāmatas;

• sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju nokļūšanai uz un no skolas 2 reizes mēnesī atbilstoši noteikumiem.

IMG_6184.JPG

Skolas darbība

Skolas darbs ir virzīts uz atbalsta sniegšanu ikviena skolēna personības izaugsmē, vērtību sistēmas veidošanā, funkcionālo traucējumu kompensēšanā un sociālo prasmju izkopšanā. Rezultātā veidojas skolēna attieksme pret sevi, sabiedrību, darbu, kultūru un citām būtiskām vērtībām. Daļai skolēnu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir tālu, skola ir kā otrās mājas.

Image by AbsolutVision

Svarīgi

Jauns komisijas atzinums nav nepieciešams, ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums saņemts iepriekšējos gados.

Interesentiem par iespēju mācīties skolā lūdzam zvanīt direktorei 29124746 vai lietvedei 29489591.

Skolēni skolā atrodas daļējā valsts apgādībā, tādēļ pašvaldībai nav jāveic savstarpējie norēķini par bērna mācīšanos Raiskuma skolā, un vecāki turpina saņemt visus valsts pabalstus par bērnu.

bottom of page