top of page

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā īstenotie interešu izglītības pulciņi

Kokapstrāde (3.-4.kl.) - sk. Rudīte Endlere,

Floristika - sk. Ilze Babahina,

Mākslas studija (1.-9.kl.) - sk. Dace Putniņa,

Jaunsargi (5.-9.kl.) - instruktors Mārtiņš Jēgers, 

Netradicionālie sporta veidi (B klases) - sk. Gita Timaškova 

Novuss - sk. Gita Timaškova 

BOCCIA (C klases) - sk. Gita Timaškova

Volejbols (7.-9.kl.) - sk. Gita Timaškova

"Draugos ar bumbu" (1.-5.kl.) - Gita Timaškova

Dejas (1.-9.kl.) - sk. Elīna Gulbe-Urbāne

STEAM (7.-9.kl.) - sk. Inese Kalniņa 

Robotika (1.-4.kl.) - sk. Inese Kozlovska

Ansamblis (8.-9.c kl.) - sk. Judīte Vāvere

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā interešu izglītības pulciņi notiek pēc individuāla grafika katrai klasei.

bottom of page