top of page

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā īstenotie interešu izglītības pulciņi

Kokapstrāde - sk. Rudīte Endlere,

Floristika "Fantāzija" - sk. Ilze Babahina,

Mākslas studija - sk. Dace Putniņa,

Jaunsargi - instruktors Mārtiņš Jēgers,  

Tīkla bumba - sk. Gita Timaškova 

Novuss - sk. Gita Timaškova 

BOCCIA - sk. Gita Timaškova

Volejbols - sk. Gita Timaškova

"Draugos ar bumbu" - Gita Timaškova

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā interešu izglītības pulciņi notiek pēc individuāla grafika katrai klasei.

page.jpg
bottom of page