Lai skolēni izglītību iegūtu labā līmenī, mācību kabineti ir labiekārtoti, daļa aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, pieejami datori, projektori, interaktīvā tāfele. Skolotāji un skolēni darbojas E-klasē.

Lai skolotāji operatīvi ievietotu atzīmes un informāciju E-klasē, mācību klasēs ir interneta pieslēgums. Pateicoties kopīgam darbam, skolēni, pabeidzot skolu, saņem apliecību par iegūto pamatizglītību.

Esam gandarīti, ka gandrīz ikviens no mūsu beidzējiem atrod iespēju turpināt izglītību savām spējām un iespējām atbilstošā mācību iestādē – vidusskolās, profesionālajās vidusskolās un tehnikumos.

      Skolēni piedalās un gūst panākumus piedaloties mākslinieciskās pašdarbības konkursos –

daiļrunā, vizuālajā mākslā, lietišķā mākslā un mūzikā.

Startējot Vidzemes zonas integratīvās mākslas festivālā „Nāc līdzās”, skolēni iegūst tiesības dziedāt festivāla lielkoncertā Rīgā.

Sportistu slava izskanējusi gan Vidzemes, gan valsts mērogā. Skolēnu komanda ar panākumiem startē šaha un dambretes sacensībās, BOCCIA čempionātos.

Mūsu skolas absolventi turpina spēlēt ratiņbasketbolu Latvijā un Eiropas valstu izlasēs, ir Paraolimpisko spēļu dalībnieki.

IMG_6184.JPG