Skolas darbība

Skola atrodas 9 km no Cēsīm - Raiskumā.

 

Skola piedāvā:

• izglītību atbilstošu pamatizglītības standartiem;

• valsts apmaksātu ārstniecību - ūdens un dūņu dziedniecību, masāžas, fizioterapiju, ārstniecisko vingrošanu, nodarbības baseinā sākumskolas skolēniem, zobu higiēnu un zobārstniecību;

• daudzpusīgus interešu izglītības pulciņus, ārpusklases pasākumus, ekskursijas (skolai ir autobuss ar pacēlāju);

• valsts apmaksātu uzturēšanos internātā mācību gada laikā (gultasveļu nodrošina skola);

• valsts apmaksātu ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas), mācību grāmatas;

• sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju nokļūšanai uz un no skolas 2 reizes mēnesī atbilstoši noteikumiem.

!!! Jauns komisijas atzinums nav nepieciešams, ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums saņemts iepriekšējos gados.

Interesentiem par iespēju mācīties skolā lūdzam zvanīt direktorei 29124746 vai lietvedei 29489591.

 

Svarīgi!

Skolēni skolā atrodas daļējā valsts apgādībā, tādēļ pašvaldībai nav jāveic savstarpējie norēķini par bērna mācīšanos Raiskumā, un vecāki turpina saņemt visus valsts pabalstus par bērnu.

Skolas darbs ir virzīts uz atbalsta sniegšanu ikviena skolēna personības izaugsmē, vērtību sistēmas veidošanā, funkcionālo traucējumu kompensēšanā, sociālo prasmju izkopšanā. Rezultātā veidojas skolēna attieksme pret sevi, sabiedrību, darbu, kultūru un citām būtiskām vērtībām. Daļa skolēnu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir tālu - Tukums, Preiļi, Alūksne u.c. skolā pavada ilgāku laiku un tiem skola ir kā mājas.

IMG_4286.JPG