METODISKAIS DARBS 2021./2022.MĀCĪBU GADĀ 

METODISKĀ DARBA MĒRĶIS: sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, savu darbu un iekļaušanos sabiedrībā. 

METODISKĀ DARBA PRIORITĀTE: pašvadīta mācīšanās

PRIORITĀRĀS CAURVIJU PRASMES UN TIKUMI: centība, gudrība, godīgums un atbildība. 

IMG_7819.JPG

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES METODIĶE: Ruta Zālīte

METODISKĀS KOMISIJAS SKOLĀ 

2021./2022. mācību gadā

Sākumskola 1.-4.klase

 • Vadītāja - Vivita Rone

 • Rita Liepiņa

 • Daniela Bērziņa 

 • Agita Jānelsiņa  
   

Dabaszinības un matemātika

 • Vadītāja - Inese Kalniņa

 • Valija Barbāne

 • Ruta Zālīte  

 • Ligita Sniedzāne  

Valsts valoda un svešvaloda

 • Vadītāja - Sandra Karitone

 • Janīna Vaļicka

 • Rita Liepiņa

 • Rigonda Prīse  

Māksla, IT, mājturība un tehnoloģijas un mūzika

 • Vadītāja - Dace Putniņa

 • Inese Kozlovska

 • Rudīte Endlere 

 • Ināra Pureniņa

 • Judīte Vāvere  
   

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

 • Vadītāja - Dace Eihenbauma

 • Gita Timaškova

 • Judīte Ķikse

 • Vineta Millere  
   

Sociālā un pilsoniskā joma

 • Vadītāja - Antra Priedīte

 • Inga Vilde

 • Zane Ecētāja   

Internāta skolotāji

 • Vadītāja - Una Plūme

 • Ilga Grote

 • Sarmīte Auziņa

 • Oskars Urbāns

 • Renāte Hmeļņicka

 • Sanita Vilciņa   
   

Sociālā atbalsta joma

 • Vadītāja - Ina Mieze

 • Anna Stepīte

"C" klašu skolotāji

 • Vadītāja - Ilze Babahina

 • Dace Dumpe

 • Svetlana Jonāse 

 • Inga Pulkstene

 • Anna Vasiļjeva

 • Līga Vāpa

 • Lauma Lāce
   

Skolotāju metodisko darbu izstāde
"Atgādnes mācību procesā"