top of page

METODISKAIS DARBS 2022./2023.MĀCĪBU GADĀ 

METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES: 

 • jēgpilna IT izmantošana (digitālā pratība) un lasītprasmes pilnveidošana mācību un audzināšanas darbā,

 • e- klases izmantošana informācijas apritei.

PRIORITĀRĀS CAURVIJU PRASMES UN TIKUMI: centība, gudrība, godīgums un atbildība. 

IMG_7819.JPG

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES METODIĶE: Ruta Zālīte

METODISKĀS KOMISIJAS SKOLĀ 

2022./2023. mācību gadā

Sākumskolas, veselības un fiziskās aktivitātes joma

 • Vadītāja - Vivita Rone

 • Rita Liepiņa

 • Daniela Bērziņa 

 • Agita Jānelsiņa

 • Guna Gušča 

 • Gita Timaškova  
   

Dabaszinības un matemātika

 • Vadītāja - Inese Kalniņa

 • Ruta Zālīte  

 • Ligita Sniedzāne  

Valsts valoda, svešvaloda un sociālā un pilsoniskā joma

 • Vadītāja - Sandra Karitone

 • Rita Liepiņa

 • Sarmīte Balode 

 • Inga Vilde 

 • Antra Priedīte

Māksla, IT, mājturība un tehnoloģijas un mūzika

 • Vadītāja - Dace Putniņa

 • Inese Kozlovska

 • Rudīte Endlere 

 • Ināra Pureniņa

 • Judīte Vāvere  
   

Internāta skolotāji

"C" klašu skolotāji

 • Vadītāja - Ilze Babahina

 • Dace Dumpe

 • Svetlana Jonāse 

 • Inga Pulkstene

 • Anna Vasiļjeva

 • Līga Vāpa

 • Vadītāja - Una Plūme

 • Ilga Grote

 • Sarmīte Auziņa

 • Aiga Gelbrote

 • Dace Eihenbauma 
   

Sociālā atbalsta joma

 • Vadītāja - Ina Mieze

 • Anna Stepīte

 • Rigonda Prīse

 • Vineta Millere

 • Judīte B.

Skolotāju metodisko darbu izstāde
"Atgādnes mācību procesā"

bottom of page