top of page

Skolas  vērtības

Sadarbība, līdzcietība un atbildība.

Skolas misija 

Veicināt izglītojamo vispusīgu attīstību, sociālo adaptāciju, sagatavot darbam un praktiskajai dzīvei. 

Skolas vīzija

Izglītojamais ir apguvis pašapkalpošanās prasmes un sociālās iemaņas.  

bottom of page