top of page

SĀKUMSKOLA 1.-4.KL.

Guna Gušča
Sākumskolas un internāta skolotāja

Vivita Rone
Sākumskolas un internāta skolotāja

Daniela Bērziņa 
Sākumskolas un angļu valodas skolotāja

PEDAGOGU PALĪGI

Agita Jānelsiņa 
Pedagoga palīgs sākumskolā un internāta skolotāja

Dace Eihenbauma
Pedagoga palīgs sportā, interešu izglītības un internāta skolotāja

Anna Vasiļjeva
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Līga Vāpa 
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

VALODAS

Ina Mieze 
Literatūras skolotāja, sociālā pedagoģe

Sandra Karitone 
Angļu valodas un internāta skolotāja

Sarmīte Balode
Latviešu valodas un literatūras  skolotāja

Rita Liepiņa 
Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

VĒSTURE

Zane Strazde
Vēstures skolotāja

VESELĪBA UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES

Gita Timaškova
Sporta un interešu izglītības skolotāja

Judīte B.
Pedagogs, nodarbības baseinā

Lolita Žagare 
Skolas direktore 

Inga Vilde 
Direktores vietniece mācību darbā, sociālo zinību un ētikas skolotāja

DABASZINĪBAS UN MATEMĀTIKA

Inese Kalniņa 
Matemātikas, fizikas, teātra mākslas un interešu izglītības skolotāja

Ligita Sniedzāne 
Matemātikas un internāta skolotāja

MĀKSLA, IT, MŪZIKA UN DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS

Rudīte Endlere
Mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības un internāta skolotāja

Ināra Pureniņa
Mājturības un tehnoloģiju un internāta skolotāja, logopēde

Inese Kozlovska 
Informātikas, datorikas un internāta skolotāja

Dace Putniņa 
Vizuālās mākslas, interešu izglītības un internāta skolotāja

Judīte Vāvere
Mūzikas skolotāja

Ruta Zālīte 
Direktores vietniece audzināšanas darbā, metodiķe, ķīmijas skolotāja

Elīna Gulbe - Urbāne 
 

"C" KLAŠU SKOLOTĀJI

Ilze Babahina
Speciālās izglītības, interešu izglītības un internāta skolotāja

Dace Dumpe
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Svetlana Jonāse
Speciālās izglītības un internāta skolotāja

Inga Pulkstene
Speciālās izglītības skolotāja

Annija Elīna Gruzdiņa-Cīrule

INTERNĀTA SKOLOTĀJI

Sarmīte Auziņa 
Internāta skolotāja

Una Plūme 
Internāta skolotāja

Ilga Grote 
Internāta skolotāja

Oskars Urbāns 
Internāta skolotājs

IMG_4031.JPG

ADMINISTRĀCIJA

PEDAGOGI

bottom of page