Rita Liepiņa 
Sākumskolas, krievu valodas un internāta skolotāja

Vivita Rone
Sākumskolas un internāta skolotāja

Guna Gušča
Sākumskolas un internāta skolotāja

Agita Jānelsiņa 
Pedagoga palīgs sākumskolā un internāta skolotāja

Zane Ecētāja
Skolotāja palīgs

Dace Eihenbauma
Pedagoga palīgs sportā, interešu izglītības un internāta skolotāja

Judīte Ķikse 
Pedagogs, nodarbības baseinā

Dace Putniņa 
Vizuālās mākslas, interešu izglītības un internāta skolotāja

Ina Mieze 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, sociālā pedagoģe

Janīna Vaļicka 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lauma Lāce
Latviešu valodas un literatūras un internāta skolotāja

Rigonda Prīse
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre un logopēde

Sandra Karitone 
Angļu valodas un internāta skolotāja

Daniela Bērziņa 
Angļu valodas skolotāja, skolotāja palīgs

Ināra Pureniņa
Logopēde, mājturības un tehnoloģiju un internāta skolotāja

Pedagogi

Lolita Žagare 
Skolas direktore 

Inga Vilde 
Direktores vietniece mācību darbā, sociālo zinību un ētikas skolotāja

Ruta Zālīte 
Direktores vietniece audzināšanas darbā, metodiķe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Inese Kalniņa 
Matemātikas, fizikas, teātra mākslas un interešu izglītības skolotāja

Ligita Sniedzāne 
Matemātikas un internāta skolotāja

Inese Kozlovska 
Informātikas, datorikas un internāta skolotāja

Valija Barbāne 
Ģeogrāfijas, sociālo zinību un internāta skolotāja

Antra Priedīte
Vēstures skolotāja

Judīte Vāvere
Mūzikas skolotāja

Rudīte Endlere
Mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības un internāta skolotāja

Sanita Vilciņa 
Dizaina un tehnoloģiju un internāta skolotāja

Gita Timaškova
Sporta un interešu izglītības skolotāja

Ilze Babahina
Speciālās izglītības, interešu izglītības un internāta skolotāja

Līga Vāpa 
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Dace Dumpe
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Inga Pulkstene
Speciālās izglītības skolotāja

Svetlana Jonāse
Speciālās izglītības un internāta skolotāja

Anna Vasiļjeva
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Sarmīte Auziņa 
Latviešu valoda un literatūras un internāta skolotāja

Una Plūme 
Internāta skolotāja

Renāte Hmeļņicka
Internāta skolotāja

Ilga Grote 
Internāta skolotāja

Oskars Urbāns
Internāta skolotājs

Elīna Gulbe - Urbāne 
 

Annija Elīna Gruzdiņa-Cīrule

IMG_4031.JPG