top of page

SĀKUMSKOLA 1.-4.KL.

Liene Fomina
Sākumskolas un internāta skolotāja

Vivita Rone
Sākumskolas un internāta skolotāja

PEDAGOGU PALĪGI

Agita Jānelsiņa 
Pedagoga palīgs sākumskolā un internāta skolotāja

Anna Vasiļjeva
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Līga Vāpa 
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Madara Rone
Pedagoga palīgs sākumskolā un internāta skolotāja

Una Plūme 
Pedagoga palīgs sākumskolā 

VALODAS

Ina Paegle 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, sociālā pedagoģe

Daniela Bērziņa 
Angļu valodas skolotāja

Sarmīte Balode
Latviešu valodas un literatūras  skolotāja

Rita Liepiņa 
Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

VĒSTURE

Zane Strazde
Vēstures skolotāja

VESELĪBA UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES

Gita Timaškova
Sporta un interešu izglītības skolotāja

Dace Eihenbauma
Sporta un internāta skolotāja

Judīte B.
Pedagogs, nodarbības baseinā

Lolita Žagare 
Skolas direktore 

Inga Vilde 
Direktores vietniece mācību darbā, sociālo zinību un ētikas skolotāja

DABASZINĪBAS UN MATEMĀTIKA

Inese Kalniņa 
Matemātikas, fizikas, teātra mākslas un interešu izglītības skolotāja

Ligita Sniedzāne 
Matemātikas un internāta skolotāja

MĀKSLA, IT, MŪZIKA UN DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS

Rudīte Endlere
Mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības un internāta skolotāja

Aiga Gelbrote
Mājturības un tehnoloģiju un internāta skolotāja

Inese Kozlovska 
Informātikas, datorikas un internāta skolotāja

Dace Putniņa 
Vizuālās mākslas, interešu izglītības un internāta skolotāja

Judīte Vāvere
Mūzikas skolotāja

Elīna Gulbe - Urbāne 
Direktores vietniece audzināšanas darbā

Ruta Zālīte 
Direktore vietniece audzināšanas darbā, metodiķe, ķīmijas skolotāja

"C" KLAŠU SKOLOTĀJI

Ilze Babahina
Speciālās izglītības, interešu izglītības un internāta skolotāja

Dace Dumpe
Speciālās izglītības skolotāja palīgs un internāta skolotāja

Svetlana Jonāse
Speciālās izglītības un internāta skolotāja

Inga Pulkstene
Speciālās izglītības skolotāja

INTERNĀTA SKOLOTĀJI

Ināra Pureniņa
 Internāta skolotāja

Ilga Grote 
Internāta skolotāja

Oskars Urbāns 
Internāta skolotājs

Renāte Hmeļņicka
Internāta skolotāja

Velga Balode
Internāta skolotāja

Darbinieku bilde.jpg

ADMINISTRĀCIJA

PEDAGOGI

bottom of page