top of page

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības mērķis: nodrošināt izglītojamo pašizpēti, karjeras izpēti  un karjeras vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi. Radīt pamatu katra iespējām atbilstošu lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi: 

 1. Palīdzēt izglītojamajiem pašattīstīties;

  • apzināties savas stiprās un vājās puses;​

  • attīstīt pašapziņu un spēju sevi prezentēt;

  • interešu izglītībā pilnveidot savas prasmes un iemaņas.

 2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

  • iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem;​

  • doties ekskursijās uz Latvijas vietējiem uzņēmumiem;

  • piedalīties Ēnu dienās;

  • apmeklēt atvērto durvju dienas tālākizglītības iestādēs.

Karjeras_iespēju_pica.jpg
bottom of page