top of page

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas
Skolēnu pašpārvalde 
2022./2023.m.g.

REINIS SOKOLOVS - pašpārvaldes vadītājs 
KRISTERS GRĀVELSIŅŠ  - vadītāja vietnieks, saimnieciskais pārzinis 
MEGIJA SĪMANE, SAMANTA BUZUKA - kultūras pasākumu vadītājas 
ANDELA ZADOVSKA - atbildīgā par pasākumu afišām
AIVIS SAIVIS PREIMANIS - sporta pasākumu vadītājs 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas skolas padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

157172527_499312561446717_7328847078845162141_n.jpg

Direktore LOLITA ŽAGARE 

Pedagogu pārstāvji:
ILZE BABAHINA un AGITA JĀNELSIŅA 

Vecāku pārstāvji: 
ALEKSANDRS VIĻCENS 
ILZE GRAVA - NIĶE
LĪGA STIENE
ILZE GRITĀNE

 

bottom of page