top of page
128593092_1574632656061831_1628182677949

Kad mēs uzņemam?

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola uzņem 1.-9. klases skolēnus VISA GADA LAIKĀ.

Atbildība

Kas nepieciešams uzņemšanai?

  • 1.- 4. klases skolēnus uzņemam ar pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) atzinumu.

  • 5.- 9. klases skolēnus uzņemam ar Valsts PMK atzinumu.

  • Valsts PMK atzinums 5.-9. klašu skolēniem būs nepieciešams, ja skolēns komisiju kārto pirmo reizi, kā arī, ja tiek mainīts mācību programmas kods.

IMG_6509.JPG

Skolā īstenotās mācību programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem (kods 21015811)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711)

bottom of page